سخنرانی رئیس جمهور در جمع کارگزاران گزینشگر سراسر کشور

همایش گزینشگران سراسر کشور

۱۹ دی ۱۴۰۲ | ۰۹:۴۷ کد : ۲۴۲۱۸ خبر روز
تعداد بازدید:۳۵۷
سخنان رئیس جمهور در جمع کارگزاران گزینشگر سراسر کشور
همایش گزینشگران سراسر کشور

عدالت؛ تحول و کار آمدی نظام اداری صرفا با گزینش شایستگان محقق میشود.

عدالت اداری یکی از محورهای مهم اساسی درموضوع گزینش است.

ایستادگی در مقابل توصیه ها و سفارشات جهاد گزینشگران در مسیر اجرای عدالت و سلامت اداری است.

اولین گام در مسیر تحقق عدالت اداری؛شایستگی خود مسئولان گزینش است.

هر بخشی که گزینش مستسنی شود؛سلامت نظام اداری از همانجا آسیب می بیند.

جایگزین سلایق سیاسی و حزبی با ظوابط آفت گزینش است.

سفارشات و توصیه هااز جمله آفات در کمین گزینشگران است.

ضرورت تقویت احساس عدالت و سلامت نظام اداری نزد مردم است.


نظر شما :