اخذ مدارک متقاضی

ساعت مراجعه به هسته گزینش و مدارک لازم:

ساعت مراجعه به هسته گزینش جهت تشکیل پرونده در ساعت اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه به جز روزهای تعطیل می باشد و در مواردی که داوطلب برای انجام مصاحبه ، مذاکره و یا دیدار و گفتگو با اعضاء شورا دعوت گردد قبلاً روز و ساعت حضور در گزینش با او هماهنگ می شود.

 

الف ) مدارک لازم برای تشکیل پرونده افرادی که از طریق آزمون استخدام می شوند

1- فتوکپی تمام صفحات شناسنامه 

2- فتوکپی کارت ملی

3- سه قطعه عکس جدید سه در چهار 

4- فتوکپی مدارک تحصیلی و یا گواهی فارغ التحصیلی با ذکر معدل

5- ارائه مقالات چاپ شده مرتبط با رشته شغلی در مجلات معتبر ( دارای رتبه علمی پژوهشی ) و یا گواهی پذیرش مقاله 

6- ارائه کتب تألیفی و یا ترجمه شده مرتبط با رشته شغلی

7- گواهی احراز رتبه علمی، فرهنگی، مذهبی و ... در سطح شهرستان ، استان ، کشور یا بین المللی 

8- گواهی ایثارگری

9- گواهی فعالیت در بسیج یا ذکر تاریخ و نوع عضویت ( عادی یا فعال)

10- گواهی سابقه کار مرتبط با رشته شغلی ( با ذکر تاریخ اشتغال و عنوان شغل)

11- ارائه طرحهای پژوهشی مرتبط با رشته شغلی و گواهی تأیید آن 

12- گواهی نامه مهارتهای هفت گانه رایانهICDL از مراکز معتبر و یا ارائه گواهی هر کدام از مهارت ها بطور جداگانه 

 

تذکرات:

1- دوره طرح نیروی انسانی سابقه کار محسوب می شود.

2- در صورتی که کسی در دوران خدمت سربازی در رشته تحصیلی که داوطلب استخدام در آن است کار کرده باشد این مدت سابقه کار محسوب می شود.( به طور مثال پزشکی که در دوران خدمت سربازی در مراکز درمانی به عنوان پزشک به خدمت سربازی اشتغال داشته باشد.)

3- گواهی شرکت در همایش و سمینارها، تقدیرنامه ها و گواهی های آموزشی ( به جز ICDL) فاقد امتیاز است.

4- گواهی های احراز رتبه های عملی، فرهنگی ، مذهبی ، ورزشی و ... حداقل باید در سطح شهرستان باشد .

 

ب ) مدارک لازم جهت تشکیل پرونده جهت استخدام های موردی و از طریق غیر آزمون استخدامی

1- فتوکپی شناسنامه از تمامی صفحات یک سری

2- عکس سه در چهار  سه قطعه 

3- فتوکپی کارت ملی

4- فتوکپی مدرک تحصیلی

 

ج)مدارک لازم جهت تشکیل پرونده جهت تمدید و یا تبدیل وضعیت استخدامی

در صورت نقص مدارک در مراحل قبل تکمیل آن و در صورت زیاد بودن فاصله زمانی با مرحله قبل و تغییر چهره ارائه یک قطعه عکس